Homeopatisch middel Influcid werkzaam bij (acute) luchtweginfecties

13 oktober 2016

Door: Fleur Kortekaas

De onderzoeksgroep van Robert van Haselen onderzocht de werkzaamheid van het homeopathisch complex middel Influcid bij acute infecties van de bovenste luchtwegen bij kinderen. Influcid bevat homeopathische verdunningen van Aconitum, Bryonia, Eupatorium perfoliatum, Gelsemium, Ipecacuanha en Phosphorus. Het is gericht op het versterken van de lichaamseigen afweer van kinderen op virale infecties en wordt ingezet bij met koorts gepaard gaande luchtweginfecties (van Haselen et al., 2016).

In een gerandomiseerde klinisch gecontroleerde multicenter studie onder 261 kinderen jonger dan 12 jaar werd Influcid aanvullend op standaardtherapie gedurende 7 dagen ingezet. Dit werd vergeleken met een groep kinderen die alleen de standaardtherapie ontving. Standaardtherapie bestond uit rust, eventueel koortsverlagende medicatie en monitoring door de huisarts. Er werd beoordeeld hoe snel de klachten aan de luchtwegen verdwenen en wat hun ernst was, gemeten door middel van het meetinstrument Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21).

De Influcid -groep gebruikte minder symptomatische medicatie, en symptomen waren beduidend eerder opgelost (P =0.0001). De groep had bovendien een hoger aantal koortsvrije kinderen vanaf dag 3, en de ziekte-ernst was beduidend minder gedurende de hele duur van de infectie (P <0.0001). Het middel bleek bovendien veilig in gebruik. Onderzoekers concluderen daarom dat het homeopathisch middel Influcid een bijdrage kan leveren aan het herstel van kinderen met acute bovenste luchtweginfecties.

Het hele artikel is hier te lezen.

Bron:
van Haselen, R., Thinesse-Mallwitz, M., Maidannyk, V., Buskin, S. L., Weber, S., Keller, T., … Klement, P. (2016). The Effectiveness and Safety of a Homeopathic Medicinal Product in Pediatric Upper Respiratory Tract Infections With Fever: A Randomized Controlled Trial. Global Pediatric Health, 3, 2333794X16654851. Journal Article. http://doi.org/10.1177/2333794X16654851