Hormoonverstorende stoffen risico voor ongeboren kind

6 januari 2014

Onlangs besteedde het programma Zembla aandacht aan de invloed van hormoonverstorende stoffen op onze gezondheid. Hormoonverstorende stoffen ofwel Endocrine Disrupting Chemicals (EDC’s) komen voor in plastic, conservenblikken, verzorgingsproducten en pesticides op groente en fruit. EDC’s vormen een risico voor het ongeboren kind. In de uitzending van 19 december gaf Zembla artsen en wetenschappers het woord over het verband tussen EDC’s en vruchtbaarheidsproblemen, bepaalde vormen van kanker en stofwisselingsziekten. EDC’s zouden de gevoeligheid van het (ongeboren) kind voor deze aandoeningen verhogen. Het door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gepubliceerde rapport over EDC’s uit 2013 erkend deze risico’s. In het rapport wordt een oproep gedaan aan de Europese Commissie aandacht te hebben voor de schadelijke effecten van deze stoffen op mens en natuur (WHO/UNEP, 2012).

In Nederland zien minister Schippers van Volksgezondheid en het RIVM geen aanleiding om in te grijpen. Een deel van de ’evidence’ uit de studies is indirect: wel gezien in dieren, maar niet in mensen. De suggestie is dat de hormoonverstorende stoffen van invloed zijn op onze gezondheid, maar direct bewijs of causaal verband is daarvoor (nog) niet beschikbaar. Daarom vinden zij het nog te vroeg om in te grijpen. Dit in tegenstelling tot landen zoals Frankrijk, België en Denemarken. Daar volgt men het advies van de deskundigen uit voorzorg deze stoffen te mijden tijdens de zwangerschap. Zij stellen dat het de taak is van de overheid zwangeren voor te lichten over de risico’s, zodat aanstaande ouders zelf de informatie hebben om te kunnen beslissen of zij deze stoffen wel of niet willen mijden. Het is namelijk relatief eenvoudig en niet ingrijpend dit te doen. Bovendien wordt in deze landen striktere wetgeving op het gebied van weekmakers in producten opgesteld en gehandhaafd.

Bron: 
WHO/UNEP. (2012). State of the science of Endocrine Disrupting Chemicals . An assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme and World Health Organization. In A. Bergman, J. Heindel, S. Jobling, K. Kidd & T. Zoeller (Eds.), (pp. 296): United Nations Environment Programme and the World Health Organization.