Hydrotherapie, koolzuurbaden

21 december 2010

Koolzuurbaden, een vorm van aanvullende zorg bij perifeer arterieel vaatlijden
.
Wanneer er onvoldoende zuurstofrijk bloed naar de verst gelegen cellen en weefsels gevoerd kan worden, kan dat leiden tot perifere arteriële doorbloedingsstoornissen, ook wel bekend als PAV, perifeer arterieel vaatlijden. Bij perifeer arterieel vaatlijden met symptomen spreekt men van claudicatio intermittens, ook wel bekend als etalagebenen.

Bij driekwart van de mensen met etalagebenen blijven de klachten in de loop van de jaren stabiel. Dat wil zeggen dat de klachten niet afnemen, maar ook niet toenemen. Bij een kwart verslechtert de situatie echter na verloop van tijd. De klachten treden dan ook in rust op en door het verder dichtslibben van de bloedvaten in de benen ontstaan zweren en sterft het weefsel in de benen af (gangreen).
Ongeveer eenvijfde van alle patiënten met claudicatioklachten krijgt binnen vijf jaar een fatale cardiale of cerebrovasculaire complicatie. Patiënten met claudicatioklachten hebben een levensverwachting
die ongeveer tien jaar korter is dan die van gezonde personen.

Het volledige artikel kunt u lezen in VNGK editie 1/11.