Integraal Natuurlijk in volle vaart verder

1 maart 2012

De afgelopen maanden is er hard gewerkt bij Integraal Natuurlijk (verder: IN). Zo zijn er om te beginnen inmiddels 15 beroepsverenigingen actief betrokken bij IN. Verder is er een bestuur gevormd, bestaande uit Gerrit van Bemmel (VNGK) secretaris, Huub Koning (VBAG) voorzitter, Mischa Strijder (NOAG) penningmeester, Bert Strijker (IBMT) en Gertie Verbaarschot (VNRT). Zij zijn nu o.a. bezig met de officiële oprichting, waaronder het opstellen van statuten en huishoudelijk reglement, en het verwoorden van missie/ visie/ beleidsplan.

De werkgroep beroepsprofiel nadert inmiddels zijn einddoel en heeft tijdens de vergadering van 5 maart haar resultaten gepresenteerd. Overige werkgroepen zullen tijdens diezelfde vergadering ingevuld gaan worden, in ieder geval gaan zij zich bezighouden met de kerntaak belangenbehartiging van therapeuten naar opleidingen, zorgverzekeraars en overheid en met de overige in de vergadering benoemde kerntaken.

Dan is ook de website in de lucht: www.integraalnatuurlijk.nu. Nu nog redelijk summier, in de nabije toekomst moet dit het communicatiemiddel worden voor beroepsverenigingen, maar uiteraard ook voor alle direct en indirect betrokkenen zoals de consument, zorgverzekeraars, overheid en politiek. Allemaal acties om er voor te zorgen dat de integraal natuurlijke gezondheidszorg vanuit een sterke samenwerking permanent en onlosmakelijk geïntegreerd wordt in de totale gezondheidszorg.