Is het echt biologisch?

10 januari 2012

Wageningen, 9 januari 2012 – RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research centre, gaat de komende 3 jaar samen met andere Europese wetenschappers op zoek naar een unieke chemische vingerafdruk in biologische voeding. Het onderzoek vindt plaats binnen het EU project AuthenticFood dat onlangs van start is gegaan.

In AuthenticFood gaan wetenschappers veelbelovende analysemethoden testen op hun vermogen authentieke biologische plantproducten te onderscheiden van reguliere varianten. Deze worden vervolgens doorontwikkeld. De methoden moeten producten die onterecht beweren biologisch te zijn, ontmaskeren zodat klanten erop kunnen vertrouwen dat het aanbod aan biologische producten ook echt biologisch is. De evaluatie van deze methoden wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de 16 partners uit 11 Europese landen, bestaande uit agronomen, voedingswetenschappers, analytische chemici en inspectie- en certificeringinstanties, die over gedegen ervaring in voedselauthenticatie en biologische landbouw beschikken.

Het marktaandeel van biologische producten is de afgelopen tien jaar voortdurend in waarde gestegen. De prijs van biologische plantaardige producten is doorgaans hoger dan die van gangbare producten. Het aantal gevallen van fraude en onjuiste etikettering is echter groeiend en soms grootschalig. Als gevolg daarvan is er dringend behoefte ontstaan aan de ontwikkeling en validatie van analysemethoden waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen biologische en gangbare voedingsproducten. Deze methoden vormen belangrijke instrumenten tegen fraude voor inspectie- en certificeringinstanties en zullen naar verwachting de geloofwaardigheid van de snel groeiende biologische sector binnen de EU versterken.

AuthenticFood wordt financieel ondersteund door de CORE Organic II-financieringsinstellingen die partner van het FP7 ERA-NET-project zijn: “Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming Systems” (http://www.coreorganic2.org/). Vanuit Nederland neemt RIKILT deel aan het project met financiering vanuit het ministerie EL&I.