Kanker en Colonhydrotherapie?

7 juli 2014

Tijdens het symposium ‘Integratieve oncologie’ was dr. Thomas Lodi een van de sprekers. Hij zei o.a. dit: ‘Every cancerpatiënt starts in our practice with 5-6 colonics before doing anything else’.

Enige jaren geleden hebben we uitgebreid aandacht gegeven aan colonhydrotherapie in ons papieren Vakblad. De opmerking van Dr. Thomas Lodi over het belang van colonhydrotherapie in zijn behandeling van mensen met kanker, heeft ons ertoe aangezet om weer aandacht te geven aan deze behandelwijze.

De ervaring leert dat het noemen van colonhydrotherapie of wat lacherige reacties oproept, of weerstand tegen het zo ‘ontlasten’. Bij doorvragen blijken therapeuten nogal eens uit te gaan van aannames en vooroordelen. Reden dat we hieronder wat informatie geven.

Spoelt colonhydrotherapie de eigen darmflora weg?
Door het lichaam te reinigen en een douche van binnenuit te geven met een heel langzaam vulritme, kan het lichaam zich ontdoen van fysieke én emotionele ballast. Dit heeft tot gevolg dat er ruimte vrijkomt aan de darmwand waardoor juist de lichaamseigen bacteriën zich weer kunnen nestelen en de flora zich weer kan herstellen.

Maakt colonhydrotherapie de darmen afhankelijk?
De therapie traint de darm juist om een goede peristaltiek te krijgen. Ook het herstellen van de flora, heeft tot gevolg dat de peristaltiek zich herstelt. De darm is een spier en zoals je de darm kunt trainen in ophouden, zo kun je de darm ook trainen in loslaten. Het reinigen duurt totdat het lichaamseigen herstelvermogen weer hersteld is.

Is colonhydrotherapie gevaarlijk?
Al in de geschriften Ebus Papyrus staat dat het reinigen van het lichaam door water in de darm te laten stromen, de manier was om ziektes te voorkomen. Dit geschrift dateert uit 1500 v. Chr. Sindsdien is colonhydrotherapie beoefend. Helaas worden in de Nederlandse ziekenhuizen de behandelingen niet meer uitgeoefend sinds 1976 omdat ze zijn vervangen door purgeer- en laxeermiddelen.