Kruidenrapport RIVM (deel II)

12 november 2010

Croton tiglium
De zaden van Croton tiglium bestaan voor circa 50% uit olie. Voor honden kunnen acht en voor paarden vijftien zaden al dodelijk zijn. Het melksap van de plant is rijk aan phorbolesters, die ierexperimenteel een tumorpromotorwerking blijken te hebben. Gezien de toxiciteit is het derhalve begrijpelijk, dat dit kruid op de verboden lijst voorkomt, zeker ook daar het kauwen op een paar bladen van de plant al ernstige bijwerkingen geeft. In ons land zijn tien homeopathische middelen geregistreerd die Croton tiglium bevatten. Voorwaarde voor toelating als homeopathisch middel is zodanige verdunning dat toxiciteit niet aantoonbaar wordt geacht/niet aantoonbaar is. Vreemd is dan weer dat deze preparaten onder de Geneesmiddelenwet en niet gewoon onder de Warenwet vallen. Gerandomiseerde studies met betrekking tot dit kruid, homeopathisch of niet, heb ik niet kunnen vinden.

Kruidenrapport RIVM (deel II) door Engelbert Valstar vindt u vanaf pagina 24 in het VNGK 4/10 (november 2010).