Massage stimuleert sensomotorische reactie ouderen

26 november 2018

Massage bij ouderen sterkt de sensomotoriek van de onderste ledematen, zo blijkt uit onderzoek. Sensomotoriek is de motorische reactie op zintuiglijke informatie van het zenuwstelsel. Naarmate we ouder worden, neemt dit vermogen af, wat tot instabiliteit, verminderd gevoel en een vertraging van bewegingen kan leiden. Massage blijkt een zeer interessante therapie om deze signaalafname bij ouderen om te keren.

Onderzoekers bestudeerden of een enkele massage van invloed zou kunnen zijn op de sensomotoriek van oudere bewoners van een zorginstelling. Beide voeten werden om de beurt gedurende zeven minuten gemasseerd. Ook de knieën werden meegenomen in de massage.

De sensorische verwerking van prikkels uit de omgeving en uit het lichaam werd door massage gestimuleerd in de studie. De activatie van de sensomotoriek bleek tot wel een dag na de massage stand te houden. Bij massage van het eerste been, bleek het andere been ook al te reageren. De conclusie uit de studie luidt dat massage tot reactivering van sensomotorische processen leidt.

Bron:
Rulleau T, Toussaint L. Massage can (re-)activate the lower limb sensorimotor representation of older adult inpatients. Psychol Aging. 2018 Aug;33(5):832-840. Epub 2018 Jul 2.