Voetreflexmassage geen effect op diabetische voet?

26 november 2018

Slecht gereguleerde diabetes tast de bloedvaten aan, waardoor er op den duur problemen kunnen ontstaan aan bloedsomloop en zenuwstelsel in handen en voeten. Wonden aan de voet genezen minder snel of kunnen zelfs verzweren. Bovendien kunnen sensorische problemen van het zenuwstelsel, zoals polyneuropathie, een rol gaan spelen. De overkoepelende term voor dit soort problemen is de diabetische voet.

Aan de Universiteit van Brazilië werd op de afdeling verpleegkunde onderzoek verricht naar de invloed van voetreflexologie bij mensen met diabetische voeten. Een voetreflexmassage bevordert niet alleen lokaal in de voet de doorbloeding, maar werkt indirect ook op gekoppelde reflexgebieden.

45 deelnemers met diabetes type 2 werden verdeeld over twee groepen. De voetreflexmassagegroep ontving over een periode van zes weken twaalf voetreflexmassages, aangevuld met voorlichting over een goede voetverzorging. De andere groep ontving alleen uitleg over goede voetverzorging. Bloedglucosewaarden in de capillairen van de voet, infraroodtemperatuur en een baropodometer brachten gedurende het verloop van de studie de conditie van de diabetische voet in beeld.

Nadat deze gegevens – voettemperatuur, bloedsuikerwaarden in haarvaten van de voet en via de baropodometer gemeten verandering in postuur – in kaart waren gebracht, werden de groepen met elkaar vergeleken. Er bleek geen significant verschil te zijn tussen beide groepen. Onderzoekers concluderen dat verder onderzoek naar resultaten van voetreflexologie bij de diabetische voet voortgezet zou moeten worden, met een langer behandeltraject dan in deze studie werd gedaan.

Bron:
Silva NCM, Chaves ÉCL, Carvalho EC, Carvalho LC, Iunes DH. Effect of Foot Reflexology on Capillary Blood Glucose, Tissue Temperature, and Plantar Pressure of Individuals With Diabetes Mellitus (Type 2): A Pilot Study. J Chiropr Med. 2018 Sep;17(3):182-189. Epub 2018 Aug 26.