Mediterrane dieet bevordert gezondheid!

23 juli 2012

Uit een 4-jarig onderzoek onder ruim 11000 Spaanse stu­den­ten bli­jkt dat het Medi­ter­rane dieet niet alleen goed is voor de licha­me­li­jke gezond­heid maar ook voor het men­tale welzijn. Onderzo­e­ker Patri­cia Hen­ríquez Sán­chez ziet de Medi­ter­rane leef­stijl als een belan­gri­jke factor in een betere kwa­li­teit van leven.

Het dieet bestaat met name uit gra­nen, gro­ente en fruit, noten, peulvru­ch­ten en vis, en in veel min­dere mate bevat het vlees, zui­vel en alcohol.

Bron: Euro­pean Jour­nal of Cli­ni­cal Nutrition