Meester, gezel en leerling

15 april 2011

In de tijden van de gilden, eigenlijk een beroepsvereniging van vaak handwerkslieden met hetzelfde beroep, werd binnen het gilde kennis en ervaring van het beroep overgedragen. Men begon als leerling, werd gezel en daarna, na het doen van de meesterproef, kreeg men de titel van meester. Vaak ging de gezel op reis om onder leiding van diverse meesters zijn kennis te verbreden alvorens hij zijn meesterproef aflegde.

Als masseur ben je ook handwerksman. Je hebt geleerd door overdracht. Het kijken naar de vaardige handen van een meester en dat nadoen, de leerling. De techniek kopiëren en oefenen, oefenen en oefenen. Eerst in de veilige omgeving van de school, daarna voorzichtig ‘buiten’: vrienden en kennissen als gezel. Ten slotte na het diploma in de eigen praktijk als meester.

Het complete artikel leest u vanaf pagina 23 in VNGK 3/11.