Minder zorgverbruik door integratieve behandeling

28 juli 2014

Mensen met pijn en stress die integratief behandeld worden, verbruiken minder zorg en minder geneesmiddelen ten opzichte van mensen die gebruikelijke zorg ontvangen, zo blijkt uit onderzoek.

Onderzoekers van de groep van Falkenberg van het Zweedse Karolinska Instituut analyseerden gegevens uit de Zweedse database voor zorgverbruik. Mensen met pijn en stress die gebruik maakten van integratieve zorg bleken minder geneesmiddelen te verbruiken ten opzichte van mensen die conventionele zorg ontvingen. Het verminderde verbruik van geneesmiddelen ging gepaard met eveneens significant lagere kosten voor voorgeschreven geneesmiddelen.

In navolging op deze bevindingen werd vervolgonderzoek uitgevoerd om het zorgverbruik van mensen met pijn en/of stress die integratief behandeld werden ten opzichte van mensen die conventioneel behandeld werden met elkaar te vergelijken. Uit deze analyse bleek dat mensen met pijn en stress minder vaak en minder vervolgconsulten nodig hadden voor behandeling dan mensen met dezelfde klachten die conventionele zorg ontvingen.

Integratieve geneeskunde richt zich niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden. Binnen de integratieve geneeskunde wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte. De patiënt heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces.

Uit deze studies blijkt dat deze integratieve benaderwijze lonend zou kunnen zijn voor zowel patiënt als de zorg. Vervolgonderzoek van Falkenberg is erop gericht deze kostenbesparing exacter in kaart te brengen.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Sundberg, T., Pezold, M., Falkenberg, T. Health Care Utilization for Pain and Stress Patients Following Integrative Care Compared to Conventional Care: A Swedish Registry Analysis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. May 2014, 20(5): A5-A5.