Natuurgeneeskunde in Zwitserse gezondheidszorg

3 december 2015

Complementaire geneeskunde (CM) is populair in Zwitserland. Verschillende CM methoden (traditionele Chinese geneeskunde/acupunctuur, homeopathie, antroposofische geneeskunde, neurale therapie en kruidengeneeskunde) worden momenteel vergoed vanuit de verplichte basisziektekostenverzekering als een arts de behandeling uitvoert. Behandelingen door CM therapeuten worden gedeeltelijk vergoed door een vrijwillige aanvullende ziektekostenverzekering.

In een onderzoek van het Instituut voor Complementaire Geneeskunde van de Universiteit van Bern werd het CM zorggebruik, de ontwikkeling in een verloop van tijd, de meest populaire methoden  en het profiel van de gebruiker onderzocht. Op basis van gegevens uit de twee nationale gezondheidsenquêtes in 2007 en 2012, afgenomen bij respectievelijk 14,432 en 18,357 Zwitsers van 15 jaar ouder, werd CM zorggebruik geanalyseerd. Zorgverbruik werd gemeten over de periode van een jaar voorafgaande aan de schriftelijke vragenlijst.

De meest populaire methoden in 2012 waren homeopathie, natuurgeneeskunde, kruidengeneeskunde en acupunctuur. Het gemiddeld aantal behandelingen in het jaar voorafgaande aan de enquête waren drie voor homeopathie tot zes voor acupunctuur. Een kwart van de Zwitsers ouder dan 15 jaar (25%) heeft gebruik gemaakt van minstens een CM therapievorm in het afgelopen jaar. Mensen die chronisch ziek waren, vrouwen, hoger opgeleiden en mensen tussen de 40 en 60 jaar maakten naar verhouding meer gebruik van CM. Dit profiel is gelijk aan het gebruikersprofiel gevonden in andere landen (zoals Duitsland, Australië, Engeland en Amerika) Ongeveer zestig procent van de Zwitsers heeft een aanvullende verzekering waarin CM therapie (gedeeltelijk) wordt vergoed. Het totale CM zorgverbruik is tussen 2007 en 2012 stabiel gebleven (Klein, Torchetti, Frei-Erb, & Wolf, 2015).

Het gehele artikel is hier te lezen.

Bron:
Klein, S. D., Torchetti, L., Frei-Erb, M., & Wolf, U. (2015). Usage of Complementary Medicine in Switzerland: Results of the Swiss Health Survey 2012 and Development Since 2007. PloS One, 10(10), e0141985. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0141985