Neusreflextherapie

22 september 2009

Neusreflextherapie

Van de reflextherapieën is de voetreflextherapie de meest bekende. Alle reflextherapieën hebben met elkaar gemeen dat ze berusten op het gegeven dat het lichaam zichzelf als geheel projecteert op diverse plaatsen van het lichaam. Dit begint al vrijwel direct na de conceptie. Behalve op de voeten, vinden we deze projecties op de handen en, minder bekend, in de neus. Dezelfde maar ook andere reflexzones kunnen mede voor diagnostische doeleinden worden benut. In het laatste geval denken we bijvoorbeeld aan de iriscopie. Tegenwoordig spreken we liever over ogendiagnose omdat het gebied van de reflexzones in de ogen groter is gebleken dan de irissen alleen.

Behalve het masseren van bepaalde delen van het neusslijmvlies die corresponderen met bepaalde organen, is het principe van neusreflextherapie het prikkelen van het neusslijmvlies met als doel een niesreflex op te wekken. Niesreflexen hebben een reinigende en bevrijdende werking niet alleen op neus en bijholten maar op het gehele organisme. Niezen kan als hinderlijk ervaren worden, men moet echter wel bedenken dat het een heel normaal afweermechanisme is dat niet onderdrukt moet worden. Niet voor niets wensen we iemand ‘gezondheid!’ wanneer deze niest. Uit de ‘volkswijsheid’ blijkt maar weer eens het belang ervan. Het niezen kan al beginnen tijdens de neusreflextherapie of pas daarna.

U vindt dit artikel geschreven door Bert Kloosterman vanaf pag.54 van het VNGK 4/08.