Onderzoek naar voeding door de Nederlandse overheid

11 november 2013

In Nederland is ZonMw de overheidsorganisatie verantwoordelijk voor gezondheidsonderzoek. Met allerlei subsidieprogramma's stimuleert en financiert ZonMw ook onderzoek, kennisontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventieverbetering, zorg en gezondheid. Sport, bewegen en goede voeding dragen bij aan een goede gezondheid, dat is inmiddels bekend. Maar hoe zijn mensen nu tot een gezonde voeding en gezond gedrag te bewegen? Binnen het vierde preventieprogramma van ZonMW is ruimte voor onderzoek naar factoren die samenhangen met eetgedrag, zodat er inzicht komt in factoren die gezond eetgedrag bevorderen. Op 8 oktober organiseerde ZonMw een bijeenkomst om de resultaten van voedingsgerelateerde projecten onder de aandacht te brengen.

ZonMw subsidiegeld (in totaal 3,7 miljoen euro) wordt ook vrijgemaakt voor onderzoek naar voeding, cognitie en gedrag. Onder de koepelnaam Slim eten! worden verschillende voedingsvraagstukken onderzocht. Kan visvetzuur de leerprestaties van scholieren verbeteren? Welke rol speelt voeding bij verouderingsprocessen? Hoe ga je emotie-eten te lijf? Dat zijn enkele onderzoeksvragen die beantwoord zullen worden binnen het nieuwe NWO onderzoeksprogramma Food, Cognition and Behaviour. Het programma gaat over gezonde keuzes en gezond eetgedrag, en over effecten van voeding op cognitieve gezondheid. Binnen de vijf toegekende onderzoeksprojecten werken publieke en private partners samen. De financieringsronde kende twee thema's: ‘Sociale, psychologische, biologische en neurocognitieve mechanismen van voedselkeuze en eetgedrag’ en ‘mechanismen van korte- en langetermijneffecten van voedsel (ingrediënten) op cognitieve ontwikkeling, cognitieve gezondheid en cognitieve prestaties’.

Twee voorbeelden van projecten zijn:
Food2Learn: Effect van visvetzuren op leerprestaties, cognitieve prestaties en gedrag van adolescenten
Dr. R.H.M. de Groot, Open Universiteit

Is omega-3 vetzuursuppletie bij gezonde adolescenten zinvol om de prestaties op school te verbeteren? Onderzocht wordt het effect van een jaar suppletie met omega-3 vetzuren uit Krill olie op leerprestaties, cognitieve prestaties en gedrag van gezonde 14-15 jarige adolescenten die op de MAVO/VMBO zitten.

De rol van voeding bij verouderingsprocessen
Prof. dr. P. Scheltens, VU Medisch Centrum Amsterdam

Onderzoeksproject naar de rol van voeding bij verouderingsprocessen zoals cognitieve achteruitgang. Een specifieke nutritionele samenstelling zal worden getest, die is ontwikkeld om verbindingen tussen hersencellen te bevorderen. Met behulp van gespecialiseerde hersenscan-technieken worden de werkingsmechanismen die relevant zijn voor cognitieve achteruitgang bij veroudering bekeken.