Onderzoekspilot in het Amphia ziekenhuis in Breda:

13 augustus 2014

Kan VoetreflexPlus™ therapie de bijwerkingen van de chemokuren bij patiënten met borstkanker verminderen? 

Meer dan een jaar geleden kreeg Total Health de kans in het Amphia Ziekenhuis te Breda een pilotonderzoek op te zetten naar vermindering van de bijwerkingen van een chemokuur bij patiënten met borstkanker, met behulp van VoetreflexPlus™-therapie. De te onderzoeken items waren: misselijkheid, pijn, angst en vermoeidheid. Ofschoon het lastig is om uit de gegevens goede onderbouwde conclusies te trekken (dit gaat een onafhankelijk wetenschapsbureau doen) werd al wel duidelijk dat met name de misselijkheid bij veel mensen beduidend minder werd, dat patiënten minder nerveus waren en dat bijwerkingen minder ernstig leken. 

Het onderzoek is eind juni afgerond. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Soffos gaat alle gegevens in kaart brengen. Met de uitkomsten hoopt Total Health gelden te vinden die grootschaliger onderzoek mogelijk maken en nodigt daarom iedereen die kan helpen bij het vinden van budgetten uit om contact op te nemen met Marga van Erp, directeur van Total Health (via marga@totalhealth.eu of 076-8200240)