Ontspannen voor cliënt en therapeut

15 februari 2010

Er zijn vele vormen van lichaamsgerichte therapie en vele ‘lichaamsgerichte therapeuten’. Het lichaam is een prachtig richtpunt bij de aanpak van zowel licha-melijke als geestelijke klachten. De taal van het li-chaam geeft feilloos aan wie we zijn en hoe het met ons is. Of het gaat om lopen, staan, zitten, liggen, elkaar de hand schudden, dansen of weer anders bewegen, we drukken ons wezen er in uit en leren elkaar erdoor kennen. Vaak heel wat beter dan we zelf weten.

Een therapeut die een cliënt behandelt, kan aan diens lichaam de perfecte leidraad hebben. Als de therapeut hierbij zelf beschikt over een goed ontwikkeld lichaamsbewustzijn, en zorgt dat hij of zij goed gegrond en gecenterd is, kunnen zeer heilzame processen op gang komen. In dit artikel pleit ik ervoor dat therapeuten de verdubbellaar inzetten als het gaat om hun eigen ontspannen (werk-)houding.

Het artikel ‘Ontspannen: zet de verdubbellaar in!’ door Sietske van der Veen (natuurgeneeskundig therapeut) vindt u op pagina 45 & 47 van VNGK 4/09.