Onze lichaamsbacteriën maken antibiotica aan

13 oktober 2014

Op en in ons lichaam huizen triljoenen gunstige maar ook schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. We noemen dit het menselijke microbioom. Onderzoekers van de Universiteit van California konden meer dan drieduizend bacterieclusters (BGC’s) in dit humane microbioom onderscheiden die in staat waren antimicrobiële stoffen aan te maken. Zij gebruikten hiertoe een innovatieve analysetechniek gebaseerd op het detecteren van clusters van genen (BGC’s) in deze microbioom.
 
Onderzoekers ontdekten specifiek de antibiotische stof lactocelline, een thiopeptide antibioticum. Thiopeptides zijn een relatief nieuwe klasse antibiotica. Deze antibiotica werken de groei van de ziekteverwekkende Gram positieve bacteriën Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis en Corynebacterium aurimucosum tegen. De stof lactocelline wordt geproduceerd door Lactobacillen gasseri. Deze Lactobacillen zijn onder andere deel van een gezonde vaginale flora. Onderzoekers stellen vast dat andere Lactobacillen geen nadelen ondervinden van de productie van lactocilline.
 
Door de uitkomsten van deze studie kan een start worden gemaakt met het benutten van de therapeutische mogelijkheden van onze eigen lichaamsmicrobioom (Donia 2014).
 
Klik hier voor meer informatie.
 
Bron:
Donia MS, Cimermancic P, Schulze CJ, et al. A systematic analysis of biosynthetic gene clusters in the human microbiome reveals a common family of antibiotics. Cell. 2014;158(6):1402–1414.