Over worst, rood vlees en darmkanker

9 november 2015

Soms is het als therapeut lastig te beoordelen of gezondheidsnieuws uit de media betrouwbaar is en of het nieuws over voeding wel op de juiste manier wordt beschreven. Door de snelheid van de berichtgeving van vandaag de dag is er nauwelijks tijd goed naar de inhoud van een wetenschappelijke publicatie te kijken. Dit heeft helaas tot gevolg dat de nodige nuancering in de berichtgeving niet wordt meegenomen. Gelukkig legt het Engelse Cancerresearch Institute op haar website helder en betrouwbaar uit wat de relatie tussen vlees en darmkanker is en vooral wat de grootte van het risico is op het ontstaan van darmkanker. Als u doorklikt, kunt u de nuances lezen en ontdekt u wat de werkelijke uitkomsten van het onderzoek zijn.

Vorige week kopten de media dat rood vlees en bewerkt vlees het risico op darmkanker met wel 17% zouden verhogen (Bouvard et al., 2015). Andere media vergeleken het effect van vlees op het ontstaan van darmkanker als even risicovol als roken voor longkanker en asbest voor andere vormen van kanker. Het bericht zaaide twijfel onder vleeseters, ‘moet ik nu toch dat stukje salami bij de borrel weglaten?’. Het bericht bevestigde verstokte vegetariërs, ‘Zie je wel ik heb het altijd al gezegd’. Slagers gebruikten het nieuws om vooral hun ambachtelijk geproduceerde vlees boven dat van industrieel bewerkt vlees te plaatsen want voor zuiver vlees zou het risico niet opgaan. Er was ook verwarring over wat nu rood vlees is, veel mensen dachten dat het over het al of niet bakken van vlees ging. Nederland zuchtte collectief onder het juk van alweer een verbod op iets wat niet gegeten mag worden. U zult er vast ook vragen over hebben gekregen.

Als therapeut sta je voor een goede voorlichting naar je patiënt en is het dus belangrijk wetenschappelijke publicaties over dit thema te kunnen lezen en beoordelen. Heeft u de publicatie al kunnen lezen? Soms ontbreekt de tijd daartoe en dan is het vooral belangrijk te wachten op berichtgeving vanuit kennisinstituten.

Gelukkig legt het Engelse Cancer Research Institute op haar website helder en betrouwbaar uit wat de relatie tussen vlees en darmkanker is en vooral wat de grootte van het risico is op het ontstaan van darmkanker.

Als u het leest, weet u dat het 17% hogere risico relatief is, dat het, als het om het risico op darmkanker gaat, om het even is of het vlees van de slager komt of uit de supermarkt en dat met rood vlees niet wordt bedoeld of het vlees wel of niet gebakken is. En dan weet u ook dat de vergelijking met asbest en roken de grootte van het risico in onjuist perspectief plaatst. Zeer de moeite waard om te lezen dus!

Klik hier om het hele artikel te kunnen lezen.

Bron:
Bouvard, V., Loomis, D., Guyton, K. Z., Grosse, Y., Ghissassi, F. El, Benbrahim-Tallaa, L., … Straif, K. (2015). Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet. Oncology. doi:10.1016/S1470-2045(15)00444-1