Patiënt1 en Meldpunt Medicijnen gaan samenwerken

6 mei 2011


Het Persoonlijk GezondheidsDossier www.patient1.nl stelt haar gebruikers in de gelegenheid medicijnervaringen online te melden bij het Meldpunt Medicijnen. Vandaag tekenen Patiënt1 en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik – de eigenaar van het meldpunt – een overeenkomst voor deze unieke samenwerking. Patiënt1 verwacht dat hierdoor duizenden medicijnervaringen aan het meldpunt toegevoegd worden. Het IVM spreekt van een ‘enorme winst’ voor medicijngebruikers.

Patiënt1 en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) willen met hun samenwerking twee dingen bereiken. Voorop staat dat patiënten steun hebben aan de medicijnervaringen van anderen, bijvoorbeeld als zij twijfels hebben over het slikken van medicijnen, de werkzaamheid van hun medicijn of bijwerkingen die zij ervaren. Daarnaast leidt het centraal verzamelen van ervaringen tot het eerder opsporen van bijwerkingen, problemen met de verpakking, vergoeding of deugdelijkheid van medicijnen. Fabrikanten of registratiehouders kunnen zo hun producten beter monitoren en erachter komen hoe zij (de informatie over) hun geneesmiddel kunnen verbeteren, de therapietrouw kunnen stimuleren of betere farmaceutische patiëntenzorg kunnen leveren.

Het IVM exploiteert sinds 2004 www.meldpuntmedicijnen.nl, het eerste en enige onafhankelijke meldpunt waar gebruikers al hun ervaringen met een medicijn kunnen melden en die van anderen inzien. Een woordvoerder van het IVM over de meldingen: “Het zijn positieve of negatieve signalen van individuele gebruikers, die bij elkaar waardevolle informatie opleveren over de gemakken en ongemakken van medicijnen. Die kun je voor elk medicijn afzonderlijk inzien.” Op dit moment bevat het meldpunt ruim 11.000 meldingen.

De regie over eigen gezondheid door de patiënt zelf is het uitgangspunt van Patiënt1 en het IVM. Zijn kennis over eigen gezondheid neemt toe door het verzamelen en beheren van eigen gezondheidsgegevens in het Persoonlijk GezondheidsDossier van Patiënt1. Onderdeel van het Persoonlijk GezondheidsDossier is het medicatiedossier. Patiënten kunnen hun medicatiegegevens van huisarts en apotheker overbrengen in het medicatiedossier. Vanaf half juni kunnen zij daar zelf hun ervaringen met medicijnen aan toevoegen. Om het effect van hun behandeling te volgen, maar ook om die ervaringen aan hun behandelaar te laten weten. En straks dus ook om te delen met andere patiënten.

Voor meer informatie: www.patient1.nl en www.meldpuntmedicijnen.nl