Prozac

13 april 2015

Zestig procent van de vrouwen ervaren tijdens de overgang klachten zoals opvliegers, slapeloosheid en nachtzweten. Als vrouwen in de overgang komen, hebben zij ook een hoger risico op depressie. Het is onbekend om hoeveel vrouwen het precies gaat.
 
Dubbelblind gerandomiseerd placebo gecontroleerd onderzoek van het academisch medisch centrum van de Universiteit van Mexico toont aan dat een geïndividualiseerde klassiek homeopathische behandeling in vergelijking met Prozac (fluoxetine) even goed werkt in het verminderen van depressie bij vrouwen in de overgang.
 
Honderd drieëndertig postmenopauzale vrouwen, gediagnosticeerd met zware depressie volgens DSM-IV (matige tot ernstige intensiteit) werden verdeeld over drie groepen. Een groep met homeopathie (en fluoxetine placebo), een groep met fluoxetine (met homeopathie als placebo) en een groep met alleen maar placebomiddelen. Gedurende zes weken werden zij behandeld.
 
De mate van depressie halveerde bij meer dan vijftig procent van de vrouwen in de homeopathiegroep, ten opzichte van een derde in de fluoxetine groep. Zowel fluoxetine als homeopathie verbeterde de depressie significant ten opzichte van placebo. Homeopathie met 5 punten op de Hamilton depressieschaal, fluoxetine met 3.2 op de Hamilton depressieschaal (schaal van 0 tot 52). Een verandering in meer dan drie punten wordt als klinisch significant beschouwd. Overgangsklachten namen significant af in de homeopathie groep, ten opzichte van de fluoxetine-en placebogroep.
 
Onderzoekers concluderen dat homeopathie net zo goed werkt als fluoxetine bij depressie in de overgang en meer effect heeft op overige overgangsklachten dan fluoxetine. (Macías-Cortés, Llanes-González, Aguilar-Faisal, & Asbun-Bojalil, 2015).
 
Het hele artikel is hier te lezen.
 
Bron:
Macías-Cortés, E. D. C., Llanes-González, L., Aguilar-Faisal, L., & Asbun-Bojalil, J. (2015). Individualized Homeopathic Treatment and Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal Women (HOMDEP-MENOP Study): A Randomized, Double-Dummy, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. PloS One, 10(3), e0118440. doi:10.1371/journal.pone.0118440