Subsidie voor onderzoek voeding en psyche

9 januari 2018

Om het effect van voeding op de psychische gezondheid inzichtelijk te maken, kunt u subsidie aanvragen voor het maken van een kennissynthese. Dit kondigt ZonMw aan in haar nieuwsbrief. De relatie tussen voeding en psychische problematiek is door de minister geïdentificeerd als een van de prioriteiten waar binnen de eerste jaren van het Onderzoeksprogramma GGZ (2016-2017) aandacht aan gegeven dient te worden.

In de programmatekst staat hierover het volgende: ‘Het betreft hierbij onderzoek naar de mogelijke relatie tussen voeding(bestanddelen) en psychische problematiek. Voeding is mogelijk van grote invloed op de geestelijke gezondheid. Onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat ongezond eten de kans op depressieve klachten verhoogt. Daarnaast geeft ongezonde voeding ook grotere kans op somatische problemen, zoals hart- en vaatziekten met het risico op bijbehorende psychische problemen. Het beleid zou enerzijds meer gericht moeten zijn op zelfmanagement van burgers, anderzijds kan voeding onderdeel worden in het behandelproces. Voeding als serieus aangrijpingspunt om psychische klachten te verminderen en/of te voorkomen, is tot nu toe onderbelicht. Hier valt nog veel winst te boeken. Daarom biedt dit onderzoeksprogramma de ruimte voor onderzoek naar de relatie tussen voeding en psychische klachten.’

Om invulling te geven aan dit onderwerp voerde ZonMw afgelopen jaar een consultatieronde uit. Hieruit bleek dat nog onvoldoende bekend is welke kennis beschikbaar is en waar een interventie zich op zou moeten richten. Daarom is besloten eerst een kennissynthese te laten uitvoeren.

De deadline voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is 6 februari 2018. De kennissynthese is onderdeel van het onderzoeksprogramma GGZ.

Meer informatie is hier te vinden.