Toning: De vibratie van je eigen stem als ingang voor meditatie en zelfgenezing

22 december 2010

Toning: De vibratie van je eigen stem als ingang voor meditatie en zelfgenezing

Sommige verschijnselen zijn zo eenvoudig en vanzelfsprekend dat ze je niet opvallen, laat staan dat je er betekenis aan toekent of er een naam aan geeft. Dat geldt ook voor wat in Amerika ‘toning’ wordt genoemd. ‘Toning’ is het simpelweg ervaren van de vibratie van je eigen stem terwijl je moeiteloos en langgerekt klank geeft aan je uitademing.

Zelfgenezing en meditatie
Zelfgenezing is niet iets bijzonders. Het gebeurt elk moment. Elke huisarts weet dat verreweg de meeste gezondheidsklachten vanzelf overgaan. De ingebouwde overlevingsstrategieën van ieder organisme zijn onvoorstelbaar intelligent en veelzijdig. Actief deelnemen aan dit proces vraagt dan ook een zekere bescheidenheid. Het karakteristieke ervan is immers dat het helemaal vanzelf gaat en bij een mens zelfs het best blijkt te verlopen als hij slaapt. De hersenactiviteit die kenmerkend is voor het waakbewustzijn is al snel verstorend. Voor zelfgenezing is het ontwikkelen van een open en stille geest de belangrijkste conditie. In die conditie ben je zonder enige verstoring aangesloten op de volmaakte intelligentie die van nature aanwezig is. Maar een open en stille geest is geen vanzelfsprekend gegeven. Meestal is je geest bezet en vereenzelvig je je met je ervaringen. Door de directe samenhang tussen de activiteit in je bewustzijnsruimte en de subtiele bewegingen in je organisme heeft iedere gerichtheid van je aandacht diepgaande gevolgen voor bijvoorbeeld de adembeweging, het hartritme of het patroon in de hersengolven. De klank van je eigen stem kan een geweldige rol spelen in het vrijmaken van de beperkende invloed van je denken: het maken van een moeiteloze klank kalmeert de ademhaling, concentreert de geest, resoneert je eigenheid en je gevoel voor harmonie wakker, creëert ruimte, verbreekt spanning, geeft uitdrukking aan de subtielste intentie, voert je naar z’n aard naar de stilte en creëert een wakkere, maar luisterende aandacht.

Het volledige artikel kunt u lezen in VNGK editie 1/11.