Vervolgonderzoek hypnotherapie bij buikklachten

19 februari 2013


Uit een eerder kleinschalig onderzoek is gebleken dat hypnotherapie, bij kinderen die last hebben van veel buikklachten (prikkelbaar darm syndroom), veel beter werkt als de behandelingen die ze normaliter bij een kinderarts ondergaan. Uit dat onderzoek, uitgevoerd door prof.dr. Benninga en kinderarts Arine Vlieger, bleek dat 85% van de kinderen behandeld door een hypnotherapeut een verlaging van de pijnscore van minstens 80% aangaf, terwijl de door de kinderarts behandelde kinderen niet verder kwamen dan een score van 20%.

De verwachting dat de effecten van de hypnotherapie snel zouden afnemen is niet uitgekomen. Vervolgonderzoek geeft aan dat, na vijf jaar, voor 68% van de kinderen de behandeling door de hypnotherapeut succesvol is gebleken. Bij de door de kinderarts behandelde kinderen zakte het succespercentage tot 20%.

Vervolgonderzoek
Prof.dr. Benninga heeft twee grote subsidies van ZonMw gekregen om verder te kijken naar de mogelijkheden van hypnotherapie. Er loopt op dit moment een studie waaraan 260 kinderen met chronische buikklachten meedoen, verreweg de grootste groep waarbij hypnotherapie ooit is getest. De helft van de kinderen krijgt een hypnotherapeut, de andere helft een CD waarop de zes sessies van de hypnotherapeut zijn opgenomen. In Amerika is eerder al gebleken dat een CD bijna net zo effectief is als een therapeut. Als dat ook voor kinderen met chronische buikkramp waar blijkt te zijn, is er een enorm grote besparing op de zorgkosten mogelijk. Reken maar uit: er zijn ongeveer 100.000 kinderen met deze klacht. Als zij effectief behandeld worden met hypnose in plaats van traditionele methoden, scheelt dat miljoenen aan laboratoriumkosten. Blijkt daarnaast ook de cd effectief, dan spaar je per kind ongeveer 600 euro uit aan hypnose-sessies. Opnieuw een besparing van bijna zestig miljoen euro!

De eerste resultaten uit dit onderzoek, dat al even loopt, worden in de tweede helft van dit jaar verwacht.