‘Vitamine D-aanbevelingen Gezondheidsraad vallen internationaal uit de toon’

20 augustus 2013

Gendringen, 20 augustus 2013. In Duitsland en de Verenigde Staten zijn, evenals in Nederland, nieuwe aanbevelingen vastgesteld voor suppletie met vitamine D. Voor het overgrote deel van de bevolking in perioden van weinig blootstelling aan de zon betekent dit respectievelijk een suppletie van 20 en 15 mcg per dag. De Nederlandse Gezondheidsraad komt echter uit op de helft van die van onze oosterburen: 10 mcg.

In een kritisch commentaar wordt tegen het Nederlandse advies stelling genomen door Nederlandse wetenschappers die deskundig zijn op het gebied van vitamine D. Zij doen dit in het Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, dat nu ook online toegankelijk is. Eerste auteur is klinisch-chemicus prof. dr. Frits Muskiet van de Rijksuniversiteit Groningen.

Eind 2012 verscheen van de Gezondheidsraad een nieuw advies over de voedingsnormen en suppletie van vitamine D. Daarnaast bevatte het rapport een aanbeveling voor  de wenselijke vitamine D-status (lees: bloedwaarden) van de algemene bevolking. In het nu verschenen commentaar worden klinisch-chemische collega’s aangespoord om dit advies van de Gezondheidsraad over de norm voor de vitamine D-bloedwaarden níet te volgen. De kritische wetenschappers pleiten er voor om tenminste aan te sluiten bij de Duitse en Amerikaanse normen van tenminste 50 nmol/l voor alle leeftijden. De Gezondheidsraad heeft haar norm gesteld op bijna de helft: 30 nmol/l (alleen voor 70 jaar en ouder is het 50 nmol/l). Zou ook de Gezondheidsraad tot een hogere bloedwaarde zijn gekomen, dan zou dat zeer waarschijnlijk ook tot een hoger suppletie-advies van vitamine D hebben geleid.
Muskiet en zijn collega’s hebben gemeend deze opmerkelijke stap – namelijk ingaan tegen het advies van de Gezondheidsraad – te moeten nemen vanwege het grote belang van een adequate vitamine D-voorziening voor de Nederlandse bevolking. Zij voelen zich in goed gezelschap van gezaghebbende organisaties in het buitenland.

F.A.J. Muskiet, G.E. Schuitemaker, E. Van Der Veer, J.P.M. Wielders. Een kritische beschouwing van de aanbevelingen en de rationale van het Gezondheidsraad rapport ‘Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2013; 38: 169-185
Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 12 september 2012; publicatienr. 2012/15. ISBN: 978-90-5549-931-1