Vitamine K2 beschermend voor nierpatiënten

22 september 2015

Uit diverse studies is gebleken dat een hogere inname van vitamine K2 het risico verlaagt op verkalking van de bloedvaten en het krijgen van coronaire vaataandoeningen. Verstijving en vernauwing van de kransslagaders is een grote risicofactor voor een hartaanval.
Nierpatiënten ontwikkelen in een sneller tempo, en in ernstiger mate, atherosclerose door verkalking van de bloedvaten.
In een recent gepubliceerde Poolse studie werd het effect bekeken van suppletie met vitamine K2 (MK-7) op de mate van kalkafzetting in de halsslagader en de kransslagaders bij chronische nierpatiënten.

Aan dit onderzoek, dat werd uitgevoerd aan de Medical University of Łódź in Polen, namen 42 nierpatiënten deel die nog geen dialyse ondergingen [1]. Deze patiënten hadden een matig tot zeer ernstig verminderde nierfunctie (stadium 3-5) en een milde mate van calciumafzetting in de kransslagaders (≥ 10 units).

Gedurende negen maanden kregen 29 patiënten een combinatie van vitamine K2 (90 mcg MK-7/d) en vitamine D3 (10 mcg/d) en 13 patiënten kregen alleen vitamine D3.

Gemeten werden de voortschrijding van atherosclerose en markers voor verkalking van bloedvaten, waaronder het vitamine Kafhankelijke matrix-Gla-proteïne (MGP).
Aan het einde van de studie was de toename van vaatwandverkalking minder in de vitamine K+D3-groep dan in de vitamine D-groep. Bij vijf patiënten in de vitamine K+D-groep was er zelfs een afname te zien van de kalkafzetting in de bloedvaten. Alleen in de vitamine K+D-groep werd er een significant mindere toename gemeten van verkalking in de halsslagaders.
Ook de afname van de bloedspiegels van inactief MGP trad alleen op in de vitamine K+D-groep. Inactief MGP is een onafhankelijke risicofactor voor vaatwandverkalking en atherosclerose.

In de studieduur van negen maanden werd echter geen remmend effect gemeten op de progressie van kalkafzetting in de kransslagaders. Desondanks concluderen de onderzoekers dat voedingssuppletie met 90 mcg vitamine K2 mogelijk de voortschrijding van atherosclerose zou kunnen verminderen [1].

Gezien de eerdere studieresultaten bij postmenopauzale vrouwen, is het te verwachten dat een hogere dosering (minimaal 180 mcg) en/of een langere suppletieduur (drie jaar) wel zou kunnen resulteren in een duidelijke vertraging van atherosclerose van de kransslagaders bij hoge-risico patiënten [2].

Bronnen:
1. Kurnatowska I, Grzelak P, Masajtis-Zagajewska A, et al. Effect of vitamin K2 on progression of atherosclerosis and vascular calcification in non-dialyzed patients with chronic kidney disease stage 3-5. Pol Arch Med Wewn. 2015 Jul 15. pii: AOP_15_066. [Epub ahead of print] 2. Knapen MH, Braam LA, Drummen NE, et al. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women. A double-blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. 2015 May;113(5):1135-44.