Vitamines in palliatieve zorg

31 oktober 2017

Palliatieve of palliatieve terminale zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de patiënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase te begeleiden. Palliatieve zorg is gericht op verzachting of verlichting van het lijden.

De Duitse Warnow-kliniek onderzocht vitamineniveaus en niveaus van homocysteïne en C-reactief proteïne bij 31 palliatieve patiënten. De symptomen van mensen die palliatieve zorg nodig hebben komen namelijk soms overeen met de symptomen van een vitaminegebrek. Symptomen zoals zwakte, pijn, kortademigheid, vermoeidheid en het gebrek aan eetlust zijn bijvoorbeeld symptomen van een tekort aan specifieke vitamines.

Er was sprake van een vitamine D deficiëntie bij 93,5% van de patiënten (<62,5 nmol/L), vitamine B6 deficiëntie bij 48,4% van de patiënten (<4,1 ng/ml). Bijna de helft van de patiënten beschikte over onvoldoende vitamine C (<4,5 mg /liter). Een kwart van de mensen had een vitamine B1 tekort (<35 mcg/ml) en 13% van de patiënten was deficiënt in vitamine B12 (193picog/ml). Alle patiënten beschikten over voldoende foliumzuur. Homocysteïne niveaus waren verhoogd bij 93,5% van de patiënten. Er werd een significante correlatie gevonden tussen een tekort aan vitamine B1 en pijn en depressie.

Hoofdonderzoeker Claudia Vollbrecht van de Carl Remigius School voor Natuurgeneeskunde te Idstein concludeert dat patiënten in de palliatieve zorg een ernstige vitaminedeficiëntie hebben. Het gebruik van supplementen om deze tekorten aan te vullen zal hoogstwaarschijnlijk van therapeutische waarde zijn, maar toekomstige studies moeten dit uit gaan wijzen.

Bron:
World Congress Integrative Medicine and Health Berlin 2017 P181 Evaluation of vitamin blood levels of patients in palliative care. Vollbracht, C.