Voeding, topprioriteit voor Europese Patiëntenkoepel

5 september 2017

‘Voeding is topprioriteit voor Europese patiëntenkoepel’. Marco Greco, voorzitter van het European Patients’ Forum (EPF) zei dit toen hij eind juni jl. een dag afsloot met vertegenwoordigers van dertig Europese patiëntenorganisaties. Deze internationale bijeenkomst werd voorbereid door Platform Patiënt en Voeding.

Tijdens die dag waren de bouwstenen aangedragen die de komende maanden worden uitgewerkt tot een Europese patiëntenagenda rond voeding voor de periode 2018 – 2021. Het belang van adequate aandacht voor voeding bij het voorkomen of behandelen van verschillende ziekte-specifieke aandoeningen werd benadrukt. De urgentie van het belang van voeding kwam misschien wel het meest duidelijk naar voren uit een bijdrage van de Europese Coalitie van Kankerpatiëntenverenigingen (ECPC). Zij hebben een studie uitgevoerd onder 907 mensen met kanker, waaruit naar voren kwam dat meer dan 90% van hen geen enkele informatie van hun hulpverleners had gehad over gewichtsverlies en bijkomende symptomen als gevolg van de behandeling van hun kanker. Bij bijna 70% van de deelnemers aan dit onderzoek was echter wel sprake van gewichtsverlies na kanker. Op basis van dit onderzoek ontwikkelt ECPC op dit moment niet alleen voorlichtingsmateriaal, maar ook een concept ‘Bill of rights’ voor patiënten met kanker als het om voeding gaat.

Er werd gebrainstormd over een gemeenschappelijke Europese patiëntenagenda. Vier vragen stonden daarbij centraal:

  1. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen rond voeding en preventie bij je eigen ziektebeeld?
  2. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen rond voeding en preventie in het algemeen?
  3. Op welke manier kan de patiëntenstem rond voeding en preventie sterker naar voren gebracht worden om meer invloed te krijgen in onderzoek, beleid en de dagelijkse medische behandelpraktijk?
  4. Wat moeten we doen om een nieuwe, bijgewerkte patiëntenagenda rond voeding te krijgen tegen

Meer informatie: www.patientenvoeding.nl