Voedingsaanbod op scholen kan beter

11 mei 2016

Door: Fleur Kortekaas

Op vrijwel alle middelbare scholen is informatie over gezonde voeding onderdeel van het lesprogramma. Scholen benadrukken hun aandacht voor gezonde voeding. Toch ligt dat niet in lijn met wat deze scholen hun scholieren op school aanbieden: 83 procent van middelbare scholen heeft een frisdrankautomaat en 70 procent een snackautomaat. In het mbo ligt dat percentage nog hoger.

Dit stelt het RIVM in het onderzoek ‘De voedingsomgeving op scholen’. 361 vestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs en 88 vestigingen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben de online-vragenlijst ingevuld.

‘De automaten zitten de gezonde school in de weg’, concludeert Matthijs van den Berg, hoofd afdeling Preventie & Voeding van het RIVM. Ook wat er net buiten de hekken van het schoolplein te koop is, wordt niet gereguleerd. Minder dan vijf procent van de scholen maakt afspraken over de verkoop van producten aan scholieren met eetgelegenheden buiten de school, zoals een snackkar, supermarkt of snackbar.

Enig lichtpuntje is dat het voedingsaanbod in de schoolkantines gezonder is dan de producten die in de frisdranken- en snackautomaten worden aangeboden. Bijna alle geraadpleegde scholen stimuleren een betere voedingskeuze op school door bijvoorbeeld gezondere producten op zichtbare plaatsen en goedkoper aan te bieden dan ongezonde. Ook heeft ongeveer de helft van de scholen afspraken over een gezond voedingsaanbod binnen school schriftelijk vastgelegd in beleid.

De afgelopen jaren zijn diverse programma’s uitgevoerd om het voedingsaanbod op scholen te verbeteren. Voorbeelden zijn Programma De Gezonde Schoolkantine, de Gezonde School aanpak (inclusief het vignet Gezonde School) en het Handvest ‘Gezonder voedingsaanbod op scholen’. Scholen die aan zo’n programma deelnemen blijken een gezondere voedingsomgeving te hebben.

Het hele RIVM rapport is hier lezen.

Bron:
Geurts, M., Brants, H. ,Milder, I. De voedingsomgeving op scholen De stand van zaken in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs anno 2015 RIVM Briefrapport 2016-0006