Hoge werkdruk belangrijkste veroorzaker burn-out

17 april 2018

In Duitsland is de arbeidssituatie vergelijkbaar met die in Nederland. In een grootschalig Duits onderzoek naar de geestelijke gezondheid van werkenden, de zogenaamde ‘Study on Mental Health at Work’, werden ruim 4000 werknemers onderzocht op de mate van vermoeidheid, stress en overspannenheid.

De onderzoekers berekenden met behulp van lineaire regressiemethoden de bijdrage van verschillende factoren in het ontstaan van burn-out. Bij drie procent van de beroepsbevolking in deze groep was sprake van zeer ernstige uitputting en burn-out. Onafhankelijk van persoonlijke factoren bleek een hoge werkdruk met dertig procent de belangrijkste oorzakelijke factor te zijn van een burn-out. De percentuele bijdrage van persoonlijke crisissen, gevoelens van onzekerheid of gevoelens van onbekwaamheid lag veel lager dan dat. De onderzoekers concluderen dat een hoge werkdruk de belangrijkste risicofactor is in de ontwikkeling van een burn-out, onafhankelijk van persoonlijke factoren (Müller et al., 2018).

Bron:
Müller, G., Brendel, B., Freude, G., Potter, G., Rose, U., Burr, H., … Martus, P. (2018). Work-related Determinants of Burn-out in a Nationally Representative Sample of German Employees. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 1.