Werking homeopathie ‘Just one drop’

14 Apr, 2017

In het internationale vaktijdschrift Homeopathy verscheen in de februari-editie een voor de homeopathie belangrijke publicatie over het wetenschappelijke onderzoek van Stephen Cartwright. In zijn werk bestudeert hij hoe de werking van hoge verdunde homeopathische geneesmiddelen tot stand komt. Hij gebruikt kleurstoffen om deze werking zichtbaar te maken (Cartwright, 2016, 2017).

Deze zogenaamde solvatochrome verfstoffen kleuren in een bepaalde dynamische reactie in gewoon water als oplosmiddel. Als dezelfde verfstof in een sterk verdund homeopathisch middel wordt opgelost, vindt er een verandering in dit reactiepatroon plaats. Deze verandering in reactiepatroon wordt zichtbaar door kleurverandering in de verfstof. Hieruit blijkt dat de homeopathische verdunning meer is, of anders is, dan alleen maar water.

Dr. Cartwright zijn nieuwste publicatie bevestigt zijn eerdere resultaten. Zijn nieuwe systeem is eenvoudiger en stabieler, waardoor de interpretatie van de reactie van de kleurstof meetbaar is geworden. Het effect is kwantificeerbaar door het meten van verschuivingen in elektronendichtheid in de kleurstof zelf.

Het bruist verder in homeopathie-land. In London heeft 6 april de wereldpremière van de film ‘Just one drop’ plaatsgevonden. Ook in India is de film inmiddels vertoond. De film beschrijft de werking van homeopathie en haar gebruik in de gezondheidszorg. Ze is opgesteld in nauwe samenwerking met het Britse Homeopathic Research Institute en de Australian Homeopathic Association.

De trailer van de film is te bekijken via www.justonedropfilm.com. De website van de film beschrijft hoe je door de film te hosten de verschijning ook naar Nederland toe mogelijk zou kunnen maken (www.justonedropfilm.com).

Bronnen:
– Cartwright, S. J. (2016). Solvatochromic dyes detect the presence of homeopathic potencies. Homeopathy : The Journal of the Faculty of Homeopathy, 105(1), 55–65.
– Cartwright, S. J. (2017). Interaction of homeopathic potencies with the water soluble solvatochromic dye bis-dimethylaminofuchsone. Part 1: pH studies. Homeopathy, 106(1), 37–46.
– Het laatste artikel van Stephen Cartwright kent open access via www.homeopathyjournal.net