Energetische geneeswijzen: internationale publicatie

27 mei 2019

Het Wake Forest Center for Integrative Medicine te Salem publiceerde in het vaktijdschrift Global Advances in Health and Medicine onlangs een overzichtsartikel met de meest recente inzichten in energetische geneeswijzen. Voor iedere energetisch therapeut een aanrader om zich verder te verdiepen in zijn of haar vakgebied. Het gehele Engelstalige artikel is hier te lezen.

Energetische geneeswijzen zijn behandelingen met als doel heelheid in de cliënt te bevorderen: op fysiek, emotioneel, spiritueel, intellectueel en sociaal vlak. Energetische geneeswijzen omvatten behandelwijzen die helen of genezen met energie, gebruikmaken van handoplegging, en spiritueel genezen. Het is echter niet mogelijk om deze therapievormen in ’hokjes’ te stoppen, er is veel variatie en diversiteit. Voorbeelden zijn reiki, bioresonantie, healing touch, acupunctuur en qi gong.

De term bioveld wordt door sommigen gebruikt om een veld van energie of informatie te beschrijven dat regulerend werkt op het behouden van het evenwicht in levende wezens. Het kan een belangrijke rol spelen in basis-fysiologische processen, met name die processen die met gezondheid, helen en welzijn te maken hebben.

Hoewel er veel vormen van energetische geneeswijzen zijn, zijn ze gebaseerd op een gemeenschappelijke visie op de wereld. Deze beschrijft de wereld in energetische termen die verder gaan dan onze westerse ideeën over de aard van organismen. De energetische behandelingen zijn gebaseerd op bovenzintuiglijke percepties van de heler/energetisch therapeut en gaan uit van een universele levenskracht of levensenergie die door alle levende wezens stroomt. Dit subtiele energiesysteem of bioveld is deel van de fysieke mens, maar reikt verder dan dat.

Energetische geneeswijzen gaan bovendien uit van het perspectief dat ziekte een uiting is van disbalans van de levensenergie en dat de blokkade van die energie opgeheven moet worden. De energetisch therapeut kan energieblokkades detecteren en het zelfgenezend vermogen activeren.
De aandacht van de behandelaar en compassie spelen een belangrijke rol in de behandeling en dragen bij aan de werking van de therapie.


Bron:
Ross CL. Energy Medicine: Current Status and Future Perspectives. Glob Adv Health Med. 2019 Feb 27;8:2164956119831221. eCollection 2019.