EU CAM-conferentie over verminderen noodzaak antibiotica

14 mei 2018

Op basis van initiatieven van de WHO, heeft Europa gezondheidsbeleid ontwikkeld en uiteengezet in een actieplan genaamd ‘European One Health’. Een van de hoofddoelstellingen van dit actieplan tegen antimicrobiële resistentie, is het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dit gebeurt door de huidige kennislacunes te sluiten en nieuwe oplossingen en instrumenten te bedenken ter voorkoming en behandeling van besmettelijke ziekten.

Een van de strategieën ter ondersteuning van passend gebruik van antibiotica is de inzet van doeltreffende en veilige behandelingen van infecties zonder antibiotica. Complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM) is onder andere gericht op vergroting van de veerkracht van mens en dier tegen infecties. Doordat hierdoor de gevoeligheid van het lichaam op infecties vermindert, is het minder vaak noodzakelijk om antibiotica voor te schrijven.

EUROCAM is een netwerk van Europese CAM-patiëntenorganisaties, artsen die CAM beoefenen en in CAM opgeleide therapeuten. EU-CAM houdt binnenkort samen met EU-beleidsmakers een conferentie waarin de bijdrage die CAM kan leveren aan een vermindering van antibioticagebruik besproken wordt. Tijdens het congres zal lector Erik Baars (Leiden) de resultaten presenteren van een door ZonMw gesubsidieerd project naar het gebruik van CAM als therapie bij bovenste luchtweginfecties (het CAM-JPIAMR-project).

Vakgenoten zijn van harte welkom op deze conferentie, die op 6 juni wordt gehouden in Brussel. Meer informatie over de conferentie en het programma is te vinden via www.cam-europe.eu