Glutathion bij benauwdheid door Covid-19

11 mei 2020

Dr. Richard Horowitz van ILADS, een Amerikaanse internist uit New York die zich op Borrelia toelegt, heeft onlangs gepubliceerd over twee patiënten met een voorgeschiedenis van lyme die een Covid-19-longontsteking opliepen. Hij evalueert in deze publicatie de effecten van het gebruik van hoge doses orale en/of intraveneuze glutathion in de behandeling van twee patiënten met benauwdheid ten gevolge van een Covid-19-longontsteking.

De twee patiënten die in New York City leven en een geschiedenis van lyme-infectie hebben, ervoeren een hoest en dyspneu en toonden radiologische bevindingen die overeenstemmen met de aan het nieuwe coronavirus gerelateerde longontsteking. Bij beide patiënten verbeterde een dosering van twee gram glutathion (oraal of intraveneus) hun benauwdheid binnen een uur na gebruik. Herhaaldelijk gebruik van twee gram glutathion, oraal dan wel intraveneus, had een positief effect op een verdere verlichting van de ademhalingssymptomen. De toegediende glutathion maakte onderdeel uit van een breder suppletieadvies met onder meer zink en vitamine C en geneesmiddelgebruik waaronder hydroxychloroquine.

Horowitz concludeert dat oraal of intraveneus toegediende glutathion, voorlopers van glutathion (N-acetyl-cysteïne) en alfa-liponzuur een nieuwe behandelingsaanpak vertegenwoordigt om de ontstekingspromotor NF-κB te blokkeren en de cytokinestorm en ademnood bij patiënten met Covid-19-longontsteking te behandelen.

Het hele artikel is hier in te zien.

Bronvermelding:
Richard I, Horowitz R, Freeman P, Bruzzesec J. Efficacy of glutathione therapy in relieving dyspnea associated with COVID-19 pneumonia: A report of 2 cases. Respir Med Case Rep. 2020; 30: 101063. Published online 2020 Apr 21. doi: 10.1016/j.rmcr.2020.101063