Kan chiropractie een rol spelen bij migraine?

28 september 2020

Migraine veroorzaakt wereldwijd veel ongemak. Medicatie behoort tot de standaardbehandeling, maar geeft vaak bijwerkingen. Migrainepatiënten wijken dan ook regelmatig uit naar complementaire en integratieve behandelwijzen, waaronder chiropractie. Welke effecten chiropractie kan hebben op de frequentie van aanvallen, de beperkingen in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven was nog niet eerder onderzocht. Uit een pilotstudie van Osher Center for Integrative Medicine en Harvard Medical School blijkt dat chiropractie een veelbelovende optie voor migrainepatiënten kan zijn, omdat de behandeling zich richt op nekpijn en spierspanning, klachten die vaak samengaan met migraine.

In de gerandomiseerde gecontroleerde pilotstudie zijn de ervaringen van 61 vrouwen onderzocht die last hebben van vier tot dertien migraineaanvallen per maand. De vrouwen kregen gedurende veertien weken willekeurig alleen de standaardzorg toegewezen, of standaardzorg aangevuld met tien behandelingen chiropractie. Uit de pilotstudie bleek dat in de tweede groep (29 vrouwen) de duur van de migraineaanvallen beduidend meer afnam (met bijna drie dagen) dan bij de controlegroep (32 vrouwen), die een afname van minder dan een dag rapporteerde. Bovendien ervoer de tweede groep na de chiropractiebehandelingen minder beperkingen in het dagelijks leven en een grotere verbetering in de kwaliteit van leven dan de controlegroep.1

Tijdens de pilot werden 15 van de 29 participanten uit de groep die de standaardbehandeling plus chiropractie ontving in een kwalitatieve substudie geïnterviewd. Deze semigestructureerde interviews vonden plaats bij de start van de studie en na veertien weken. Hieruit kwam een drietal thema’s naar voren. Allereerst werden de deelnemers zich meer bewust van de rol die lichaamshouding en klachten aan het bewegingsapparaat spelen bij het triggeren van de migraine. Ten tweede zagen zij in dat chiropractie meer inhoudt dan ‘het kraken van ruggenwervels’. Tot slot beschouwden zij de relatie tussen de chiropractor en patiënt als een essentieel en waardevol onderdeel van het effectief managen van hun migraineaanvallen.2

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van deze pilotstudie en interviews aangeven dat chiropractie een veelbelovende complementaire en integratieve aanpak kan zijn voor vrouwen die regelmatig aan migraine lijden.

Bronvermelding:

  1. Wayne, P. et al., Chiropractic Care for Migraine: A Pilot Randomized Clinical Trial, Glob Adv Health Med. 2020; 9: 2164956120912849, published online 2020 Jun 10.
  2. Connor, J., et al., Migraineurs’ Perceptions of Chiropractic Care: A Qualitative Substudy of a Randomized Controlled Trial, Glob Adv Health Med. 2020; 9: 2164956120912849, published online 2020 Jun 10.