Leefstijlbehandeling voor reuma

31 augustus 2020

In Nederland is er nog te weinig aandacht voor leefstijlprogramma’s voor chronisch zieken, terwijl internationaal steeds meer duidelijk wordt dat een leefstijlaanpassing een positief effect kan hebben op de ziektelast van verschillende aandoeningen. ReumaNederland is ervan overtuigd dat een gezonde leefstijl ook helpt voor mensen met reuma en werkt daarom samen met Voeding Leeft aan een leefstijlbehandeling voor de meer dan twee miljoen mensen in Nederland met een reumatische aandoening. ErasmusMC is betrokken bij het wetenschappelijke kader van de leefstijlbehandeling.

De laatste (internationale) wetenschappelijke inzichten en recente studies over voeding, leefstijl en verschillende vormen van reuma worden in het leefstijlprogramma meegenomen. Het voedingspatroon heeft als basis het Mediterrane dieet.
Het leefstijlprogramma, dat naast voeding bestaat uit de pijlers beweging, ontspanning en slaap, moet in 2021 starten. De komende maanden wordt het programma samen met ervaringsdeskundigen, onderzoekers en zorgverleners ontwikkeld. Deelnemers krijgen door het programma handvatten aangereikt om een nieuwe, gezonde leefstijl te implementeren die een positief effect heeft op bijvoorbeeld de vermoeidheid die veel mensen met reuma ervaren.

Het programma wordt mede gefinancierd door de Noaber Foundation.

Bronvermelding:
www.reumanederland.nl