Ondersteunende meditatie en yoga bij SARS-CoV-2

17 augustus 2020

Onderzoekers van onder andere de Chopra Library for Integrative Studies, de Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Harvard University hebben onder leiding van Deepak Chopra omschreven hoe bepaalde meditatietechnieken, yoga en ademhalingsoefeningen mogelijk kunnen helpen bij de gezondheidsproblematiek rondom SARS-CoV-2.

De wetenschappers hebben in de literatuur bekeken op welke manieren meditatietechnieken, yogahoudingen (asana’s) en pranayama invloed hebben op de immuunfunctie en de virale afweer. De technieken stimuleren de longgezondheid en hebben ontstekingsremmende effecten. Bovenal kunnen de methodes rust geven tijdens periodes van stress, zoals het geval is bij bijvoorbeeld sociale isolatie. De positieve effecten lijken mede tot stand te komen via het melatoninesysteem. Eerder werd al gesuggereerd dat een lage melatoninestatus mogelijk een rol speelt bij de ernst van een SARS-CoV-2-infectie.

De onderzoekers geven duidelijk aan dat de resultaten van het onderzoek vooralsnog niet gebaseerd zijn op uitgebreid onderzoek bij SARS-CoV-2-patiënten. De technieken kunnen op basis van eerder onderzoek naar andere ziekteverwekkers, waaronder het hiv-virus en influenzavirus, mogelijk wel als ondersteuning worden ingezet ter preventie en behandeling van SARS-CoV-2. Het literatuuronderzoek is gepubliceerd in The Journal of Alternative and Complementary Medicine en is hier te lezen.

Bronvermelding:
Bushell, W., Castle, R., Williams, M. A., Brouwer, K. C., Tanzi, R. E., Chopra, D., & Mills, P. J. (2020). Meditation and Yoga Practices as Potential Adjunctive Treatment of SARS-CoV-2 Infection and COVID-19: A Brief Overview of Key Subjects. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 26(7), 547-556.