Onderzoek barrières voor integratie van CAM

10 december 2018

Onlangs bestudeerden onderzoekers van de Universiteit van Bristol en Glasgow de mening van zorgprofessionals over complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) en mogelijkheden voor integratie in de (Engelse) eerstelijnszorg.

Het onderzoek was kwalitatief van aard, dat wil zeggen dat huisartsen en CAM-zorgprofessionals werden bevraagd over beweegredenen en achtergronden in de vorm van interviews en groepsgesprekken, om zo thema’s te identificeren die spelen. Hun bevindingen publiceerden zij in het internationale vaktijdschrift Complementary and Alternative Medicine.

De onderzoekers concentreerden zich in de gesprekken vooral op mogelijkheden voor integratie van CAM als aanvulling op gebruikelijke zorg bij gewrichtsproblemen en in de geestelijke gezondheidzorg. Van beide is bekend dat ze niet altijd even gemakkelijk te behandelen zijn volgens een conventionele biomedische geneeskundige benadering.

Een prominent thema dat in de gesprekken naar voren kwam, was het verschil in interpretatie van het begrip gezondheid tussen CAM-zorgverleners en huisartsen. Dit bemoeilijkt integratie. Ook heerste bij beide groepen het idee dat bij integratie de geleverde zorg echt fundamenteel anders zou worden, een verandering waar beide groepen tegen opzagen.

Voor de huisartsen was een gebrek aan kennis over CAM en de reeds ervaren werkdruk een barrière voor integratie. Integratie van CAM leek hen een onmogelijke klus. Volgens beide groepen zou integratie bevorderd kunnen worden door meer onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van CAM.

Meer informatie over onderzoek in Nederland op dit gebied vindt u via www.louisbolk.org.
De gehele tekst van de Engelstalige publicatie is gratis toegankelijk en geeft een schat aan informatie over verschillende visies en barrières voor integratie van de twee gezondheidssystemen. Deze is hier te lezen.
De zesde editie van het Vakblad voor Natuurlijke en Integrale Gezondheidszorg staat in het teken van integratie. Heeft u het tijdschrift niet en bent u geïnteresseerd? U kunt hier een los exemplaar bestellen.

Bron:
Sharp D, Lorenc A, Feder G, Little P, Hollinghurst S, Mercer S, MacPherson H. ‘Trying to put a square peg into a round hole’: a qualitative study of healthcare professionals’ views of integrating complementary medicine into primary care for musculoskeletal and mental health comorbidity. BMC Complement Altern Med. 2018 Oct 29;18(1):290. doi: 10.1186/s12906-018-2349-8.