Therapeutic Touch werkzaam bij rugpijn neurologiepatiënten

10 december 2018

Een behandeling die werkt met het energieveld van de patiënt is Therapeutic Touch (TT), een verpleegkundige interventie die tot doel heeft comfort en welbevinden van de patiënt te bevorderen. De zorgverlener probeert met TT volgens een vaste methode het energieveld van de patiënt meer in evenwicht te brengen met de handen, zodat de energie weer vrij en symmetrisch kan stromen (Van Praag Instituut 2018). Onlangs berichtte prof. Geurts, voorzitter van ZonMw, in de NRC dat er meer onderzoek naar complementaire zorg plaats zou moeten vinden in Nederland.

Op verschillende plaatsen in de wereld wordt dit onderzoek al uitgevoerd. In Oostenrijk bijvoorbeeld, is onlangs een kleinschalige studie naar het effect van Therapeutic Touch in het ziekenhuis van Graz afgerond. Patiënten met rugpijn (n=29) die in het ziekenhuis opgenomen werden, ondergingen een Therapeutic Touch-behandeling als aanvulling op gebruikelijke pijnstilling, of kregen alleen gebruikelijke pijnstilling. De Therapeutic Touch werd over vier opeenvolgende dagen gegeven. Bij aanvang en drie maanden na de behandeling werd de mate van pijn en de bewegingsbeperking gemeten. De pijnvermindering was sterker in de Therapeutic Touch-groep, zowel direct na afronding van de sessies als drie maanden later.

De onderzoekers concluderen dat Therapeutic Touch een geschikte, niet-invasieve behandeling voor rugpijn is en onderdeel kan zijn van professionele patiëntzorg. Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift van The American Society for Pain Management Nursing.

Bron:
Mueller, G., Palli, C., Schumacher, P. The effect of Therapeutic Touch on Back Pain in Adults on a Neurological Unit: An Experimental Pilot Study. Pain Manag Nurs. 2018 Nov 10. pii: S1524-9042(17)30510-6. doi: 10.1016/j.pmn.2018.09.002. [Epub ahead of print]