Virtual reality kan preoperatieve angst verminderen

26 oktober 2020

Preoperatieve angst komt veel voor en wordt na een operatie ondermeer gecorreleerd met acute en chronische pijn, een verhoogd gebruik van pijnstillende middelen en misselijkheid/overgeven. Ook heeft het een significante invloed op het herstel en leidt het tot een langer verblijf in het ziekenhuis. Farmacologische interventies kunnen preoperatieve angst verminderen, maar artsen gebruiken deze vaak liever niet, onder andere vanwege twijfel over het veiligheidsprofiel en kosten van deze medicatie. Niet-farmacologische methoden kunnen uitkomst bieden, waaronder virtual reality.

Virtual reality (VR) is een nieuwe technologie die mogelijkheden biedt om ervaringen en waarnemingen van de patiënt te moduleren. Al eerder is gebleken dat gebruik van VR de angst en intensiteit van de pijnervaring kan verminderen en tot snellere wondheling kan leiden. De technologie omvat beeld en geluid, en zorgt ervoor dat de gebruiker wordt ondergedompeld in een virtuele wereld. In een recente studie is onderzocht in hoeverre VR de preoperatieve angst kon verminderen bij patiënten die een kleine gynaecologische ingreep ondergingen in het KK Womens and Children Hospital in Singapore. De resultaten zijn gepubliceerd in BMC Anesthesiology.

Aan het onderzoek deden 108 vrouwen mee. De VR-interventie bestond uit een sessie van tien minuten waarin de patiënten rustgevende beelden te zien kregen, voorzien van passende meditatieve achtergrondmuziek. Tevens deden zij ademhalingsoefeningen. De preoperatieve angstniveaus werden gemeten met behulp van de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), die voor en na de operatie werd toegepast. Daarnaast vulden de patiënten na de operatie een vragenlijst (EuroQol 5-dimension 3-level) in.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de VR-interventie tot een significante vermindering van de preoperatieve angst leidt. De HADS-angst- en -depressiescores namen significant af en 82 procent van de patiënten vulde op de vragenlijst in dat ze de interventie als ‘goed’ of ‘excellent’ hadden ervaren. De onderzoekers concluderen dat VR interessant kan zijn om de preoperatieve angst van patiënten te verminderen.

Bronvermelding:
Chan, J.J. In, et al. The use of pre-operative virtual reality to reduce anxiety in women undergoing gynecological surgeries: a prospective cohort study. BMC Anesthesiology, 2020 Oct 9;20(1):261.