WHO en Cochrane over CAM bij SARS-CoV-2

25 mei 2020

De verdere verspreiding van het SARS-CoV-2-virus over de wereld leidt ertoe dat vaker traditionele geneeskunde toegepast wordt bij de behandeling van de ziekte. Naast de bekende Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), worden nu ook in Afrika verschillende kruiden toegepast. Dit vraagt om meer onderzoek naar de toepassing van CAM bij SARS-CoV-2. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als een zusterorganisatie van het Cochrane Institute hebben hier recent over gepubliceerd.

De WHO steunt wetenschappelijk bewezen traditionele geneeskunde. De organisatie erkent dat gebruik van CAM in het algemeen voordelen kan hebben en dat Afrika een lange geschiedenis heeft van traditionele geneeskunde. De plant Artemisia annua wordt in Afrika beschouwd als een mogelijke behandeloptie bij Covid-19 en de WHO stelt dat dit, net als andere toepassingen van CAM, getest moet worden op werkzaamheid en nadelige effecten. De organisatie werkt daarbij samen met verschillende onderzoeksinstellingen en verklaart landen te blijven ondersteunen om de rol van CAM bij het voorkomen, bestrijden en opsporen van het virus te onderzoeken.1

Ook de Zwitserse zusterorganisatie van het gerenommeerde Cochrane Institute heeft begin mei een review gepubliceerd over de toepassing van CAM bij SARS-CoV-2. De reviewers vonden dat TCM vaak ingezet wordt bij de behandeling van SARS-CoV-2. Er werden vijf case series gevonden die effectiviteit suggereren. De onderzoekers stellen wel dat er momenteel onvoldoende bewijs is om specifieke CAM-behandelingen aan te bevelen en dat klinische studies gebruik verder moeten onderzoeken. Op dit moment lopen er 22 humane studies naar het gebruik van TCM bij Covid-19.2

Bronvermelding:

  1. www.afro.who.int/news/who-supports-scientifically-proven-traditional-medicine
  2. López-Alcalde J, Yan Y, Witt CM, Barth J. Complementary, alternative and integrative medicine (CAM) for the treatment of Coronavirus disease 2019 (COVID-19): an overview. Institute for Complementary and Integrative Medicine University Hospital Zurich; Cochrane Complementary Medicine Switzerland (2020).