Nieuwe hoogleraar omgeving en DNA

17 augustus 2020

Op 1 mei is prof. Bas Heijmans als hoogleraar aangesteld aan de Universiteit Leiden. Hij gaat zich richten op het in kaart brengen van de invloeden die de omgeving kan hebben op het DNA, de epigenetica. De Leidse hoogleraar onderzoekt bij pasgeboren eeneiige tweelingen de langetermijngevolgen van epigenetische veranderingen op de gezondheid. Daarbij heeft hij als groter doel de rol van epigenetica in veroudering en het ontstaan van hart- en vaatziekten te ontrafelen.

Heijmans ontdekte eerder dat ongunstige omgevingsfactoren al vóór de geboorte een invloed hebben op de gezondheid op latere leeftijd. Kinderen die bijvoorbeeld kort na de Hongerwinter in 1944-1945 geboren zijn, hebben groeigenen die epigenetisch anders zijn afgesteld. Hierdoor hebben deze kinderen als volwassene vaker overgewicht en diabetes. De komende jaren wil Heijmans verder onderzoek doen naar tweelingen in de hoop kwetsbare kinderen vroeger te kunnen herkennen en gezondheidsproblemen op latere leeftijd te kunnen voorkomen.

Graag attenderen wij u op het MBOG-congres dat ook in het teken staat van epigenetica. Het congres vindt plaats op 3 oktober in Nieuwegein. Meer informatie over het congres vindt u hier.

Bronvermelding:
www.lumc.nl