RBCZ-informatie corona

30 maart 2020

Op de website van het RBCZ staat een aantal interessante links voor de verschillende gevolgen van de coronacrisis voor onze beroepsgroep. Therapeuten zitten met vragen en cliënten zitten met vragen. Dat zijn geen vragen met een eenvoudig antwoord. De meeste antwoorden moeten nog bedacht worden op het hoogste niveau, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

RBCZ deelt zoveel mogelijk nuttige informatie, in de vorm van links naar betrouwbare bronnen:
– Kijk op onderstaande link van de Rijksoverheid wat er al voor maatregelen zijn voor ondernemers, en nog veel meer: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Corona-telefoonnummer van de overheid 0800 1351
– Ook op de site van de Belastingdienst wordt apart aandacht besteed aan de gevolgen van de coronacrisis: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
– Ook deze link van de Kamer van Koophandel bevat nuttige tips en weetjes: www.kvk.nl/corona
Adviesteam KvK telefoon 0800-2117
– Omtrent de bescherming persoonsgegevens (bij het geven van digitale consulten): www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/veilig-thuiswerken-tijdens-de-coronacrisis
– En natuurlijk nog steeds het RIVM: www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
– NZA brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand www.nza.nl/nieuws

RBCZ krijgt veel vragen omtrent het vergoeden van een digitaal gegeven consult. Daar kan (nog) geen duidelijk antwoord op gegeven worden, omdat er nog geen uitspraken over zijn gedaan en de verzekeraars daar in principe allemaal hun eigen regels in kunnen stellen.
In de algemene voorwaarden van VGZ wordt alleen gesproken over het vergoeden van een ‘consult’. Er wordt niets gezegd over de vorm waarin het consult moet worden gegeven. Het volgende zou daarom voor dit moment als richtinggevend kunnen worden meegegeven:
Als het consult digitaal gegeven kan worden met dezelfde kwaliteit en hetzelfde effect als een face-to-face consult, kan dit naar mening van RBCZ als een normaal consult op de nota worden vermeld. Of dezelfde kwaliteit en hetzelfde effect kunnen worden gehaald, is altijd een afweging van de therapeut zelf. Als tot digitaal consult wordt besloten, raadpleeg dan wel de site van de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp: zie de link hierboven.
Tenslotte: de vraag of geleverde zorg wordt vergoed, is uiteindelijk geen zaak van de therapeut, maar van cliënt en verzekeraar. Er is dus niets op tegen om de cliënt te adviseren daar zijn verzekeraar over te raadplegen.

Meer informatie: www.rbcz.nu/het-coronavirus