Rotterdamse toetsing van waardegedreven zorg

3 februari 2020

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en het Maasstad Ziekenhuis doen samen onderzoek naar de kosten van waardegedreven zorg, ook Value Based Health Care (VBHC) genoemd. In dit kader is prof. dr. Angelique Weel-Koenders, reumatoloog in het Maasstad Ziekenhuis, benoemd tot bijzonder hoogleraar bij ESHPM.

VBHC is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. De patiënt staat hierbij centraal. Ook in het Maasstad Ziekenhuis: ‘We willen geen ‘one size fits all’-zorg leveren, maar zorg op maat. Wat de patiënt belangrijk vindt, is hierbij het uitgangspunt. Patiënten en zorgverleners beslissen samen over het te nemen zorgpad, maar we hebben nu nog geen beeld van de kosten die daaraan verbonden zijn. Door deze leerstoel krijg ik onder meer de kans om wetenschappelijk te onderbouwen wat de kosteneffectiviteit is van VBHC’, aldus Angelique Weel.

Op de afdeling Reumatologie van het Maasstad Ziekenhuis, geven patiënten al langer aan wat in hun persoonlijke behandeling van belang is: ‘Voor de een is dit meedoen op school, de ander wil de vermoeidheid die met reuma gepaard gaat verminderen. Door de patiënten meer bij de zorg te betrekken, zijn zij ook verantwoordelijker voor hun eigen ziektebeeld. VBHC heeft een positief effect op de patiënt en daarom is het goed om te onderzoeken of het ook kosteneffectief is.’

Bronvermelding:
Persbericht Erasmus School of Health