Veel waardering alternatieve zorg

23 juli 2019

Bijna een kwart van de volwassenen hecht evenveel waarde aan alternatieve als aan reguliere geneeswijzen. Ongeveer 80 procent vindt dat alternatieve behandelaars een diploma moeten hebben en dat onderzoek naar alternatieve behandelingen belangrijk is. Dit blijkt uit het Onderzoek Belevingen 2018 van het CBS, dat eind juni werd gepubliceerd.

De meerderheid van de volwassen bevolking vindt dat alternatieve behandelaars een diploma moeten hebben; 41 procent is voorstander van een artsendiploma en nog eens 43 procent van een diploma voor alternatief behandelaar. Bijna 10 procent vindt een diploma niet belangrijk. Ook vindt de meerderheid van de volwassenen (79 procent) onderzoek naar de werking en risico’s van alternatieve geneeswijzen belangrijk. 64 procent is van mening dat de overheid moet meebetalen aan dit soort onderzoek.

Degenen die alternatieve behandelaars bezoeken zijn daar over het algemeen goed over te spreken. Gemiddeld geven zij hun behandelaar een 7,9 als waarderingscijfer. 6 procent geeft een onvoldoende, vooral omdat zij te weinig resultaat zagen van de behandeling of de kosten te hoog vonden. Mensen bezochten vooral de osteopaat, de chiropractor en de acupuncturist.

Alternatieve geneeskunde kan momenteel (deels) worden vergoed als hiervoor een aanvullende verzekering is afgesloten. 38 procent vindt dat een of enkele alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt het vaakst voor de acupuncturist, de chiropractor en de homeopaat. Ruim een vijfde vindt dat alle alternatieve geneeswijzen moeten worden opgenomen. Eventuele gevolgen voor de zorgpremie of de rest van het basispakket zijn bij deze vraag niet aan de orde gesteld.


Bron:
www.cbs.nl

In editie 6 van het Vakblad voor de Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg zal diepgaandere informatie over dit rapport aan de orde komen.