Weekend van de Wetenschap: natuurgeneeskunde

15 oktober 2018

Het eerste weekend van oktober was het Weekend van de Wetenschap. In het kader daarvan brengen we u een bericht over de ontwikkelingen in de wetenschap en natuurgeneeskunde.
In 2016 is het eerste internationale onderzoeksprogramma in de natuurgeneeskunde van start gegaan. Elf wetenschappers in het complementaire en alternatieve vakgebied bekleden inmiddels een onderzoekspositie binnen het programma, geïnitieerd en opgesteld door het Australian Research Centre in Complementary and Integrative Medicine, van de Technische Universiteit van Sydney (UTS: ARCCIM).

Het programma heeft als doel om de activiteit en onderzoekscapaciteit op het gebied van de natuurgeneeskunde aanzienlijk te verhogen. Het programma biedt een duurzame basis voor de professionele ontwikkeling van het vak natuurgeneeskunde, door een onderzoeksnetwerk en kennisinfrastructuur te faciliteren, waarin het veld zich verder kan ontwikkelen.

‘Hoewel er topkwaliteit natuurgeneeskundig onderzoek over de hele wereld plaatsvindt, blijft het veld onderontwikkeld, zowel in termen van netwerk als productie. Ons programma is een geweldige kans om te zorgen voor groei in natuurgeneeskundig onderzoek, niet alleen voor nu, maar ook met het oog op de realisatie van een duurzaam hoogwaardige onderzoekscultuur,’ zei professor Jon Adams, directeur van de ARCCIM en ontwerper van het onderzoeksprogramma.

Onlangs publiceerde een groep ARCCIM-wetenschappers een onderzoeksprotocol naar prikkelbaredarmsyndroom en natuurgeneeskundige zorg. Verschillende academische centra in de natuurgeneeskunde nemen deel aan de studie (o.a. Endeavour College of Natural Health, Office of Research, Brisbane, Australië; National University of Natural Medicine, Portland, USA). We houden u op de hoogte van de resultaten, die naar verwachting eind 2019 beschikbaar komen (Goldenberg et al., 2018).

Bron:
Goldenberg, J. Z., Steel, A., Day, A., Yap, C., Bradley, R., & Cooley, K. (2018). Naturopathic approaches to irritable bowel syndrome: protocol for a prospective observational study in academic teaching clinics. Integrative Medicine Research, 7(3), 279–286.