Yoga voor astma

11 mei 2016

Door: Fleur Kortekaas

De missie van de Cochrane collaboration is mensen te helpen bij het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over medische behandelingen. Zij doet dit door het maken van systematische samenvattingen van al het beschikbare wetenschappelijke onderzoek betreffende het effect (of het ontbreken daarvan) van gezondheidszorginterventies (Cochrane Intervention reviews). Cochrane is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie. Zij streeft naar het produceren van hoogwaardige, onafhankelijke (niet door belanghebbende partijen beïnvloede) informatie. Cochrane Netherlands vertegenwoordigt de internationale Cochrane collaboration in Nederland.

Een nieuwe Cochrane Review suggereert dat yoga een gunstig effect op de benauwdheidsklachten en welbevinden bij mensen met astma kan hebben. Het is nog niet zeker of deze gunstige effecten ook gelden voor de longfunctie of het kunnen minderen met medicatie. Meer onderzoek is nodig om over dit laatste duidelijkheid te geven.

In Nederland hebben bijna een half miljoen mensen astma. Wereldwijd komt de ziekte bij 300 miljoen mensen voor. Klachten zoals een piepende ademhaling, hoesten, benauwdheid en kortademigheid treffen deze groep vrijwel dagelijks. Hoewel jongere kinderen wel eens ‘over hun astma heen kunnen groeien’, is de ziekte vrijwel altijd chronisch van aard. Astma belemmert veelal de vrije beweging. Inademing van een beetje sigarettenrook van een roker die buiten bij de ingang van een openbaar gebouw staat te roken, kan al veel overlast veroorzaken.

Het team van Cochrane-onderzoekers bestudeerde alle publicaties tot aan 2015 om de effecten van yoga bij mensen met astma te achterhalen. Zij vonden 15 gerandomiseerde gecontroleerde studies waar in totaal 1.048 mannen en vrouwen bij betrokken waren. De meeste studies werden uitgevoerd in India, gevolgd door Europa en de Verenigde Staten. De meerderheid van de deelnemers had mild tot matige astma, variërend in duur van zes maanden tot wel meer dan 23 jaar. De studies werden uitgevoerd over een periode van twee weken tot meer dan vier jaar.
Yoga kan op basis van deze studie worden aanbevolen voor mensen met astma.

Meer over de systematische review is hier te lezen.

Bron:
Yang ZY, Zhong HB, Mao C, Yuan JQ, Huang YF,Wu XY, Gao YM, Tang JL. Yoga for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. Art. No.: CD010346. DOI: 0.1002/14651858.CD010346.pub2.