Zorg Natuurlijk Bewijzen

16 maart 2015

Enkele resultaten
 
Op 18 september 2012 startte het onderzoek Zorg Natuurlijk Bewijzen. Onderzoeksbureau Soffos en het Vakblad voor de Natuurgeneeskundige hadden grote verwachtingen van dit onderzoek, zeker omdat een aantal grote beroepsverenigingen meewerkte. Helaas zijn de resultaten minder groots dan wij hoopten.
 
Zorg Natuurlijk Bewijzen stelde zich ten doel te komen met cijfers die aantonen wat de verbetering in de kwaliteit van leven is bij cliënten die een behandelaar in de natuurlijke zorg bezoeken. Deze gegevens wilden wij gebruiken om zorgverzekeraars en andere partijen te laten zien wat de effecten zijn van behandelingen in de natuurlijke zorg.
 
Tussen 18 september 2012 en 15 december 2014 hebben zich 28 therapeuten aangemeld. Door alle 28 therapeuten samen zijn er 197 cliënten aangemeld. Deze cliënten hebben samen 197 eerste, 78 tweede en 17 derde vragenlijsten ingevuld.
 
Kijkend naar alle cliënten die de eerste en tweede vragenlijst hebben ingevuld zijn de resultaten heel positief te noemen. Bijvoorbeeld 28 cliënten hebben aangegeven behandeling gezocht te hebben voor allergie, zij verbeterden van 44 naar 33 op een schaal van 100, waarbij 100 de ernstigste klachten zijn en 0 helemaal geen klachten. 37 cliënten hebben aangegeven dat ze behandeling gezocht hebben voor klachten aan het bewegingsapparaat, zij verbeterden van 55 naar 28 op een schaal van 100.
Er is geen klacht of aandoening die niet verbeterde bij deze groep cliënten.
 
Ook als je kijkt naar de dimensies van de Kwaliteit van leven vragenlijst, dan verbeteren alle dimensies. Vitaliteit gaat bijvoorbeeld van 46 naar 55 ook op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 staat voor de minste vitaliteit en 100 voor de meeste vitaliteit.
 
Als pilot zijn deze resultaten leuk. Helaas is de groep te klein om in onderzoekstermen voldoende harde uitspraken te kunnen doen of om subgroepen te kunnen maken. Bijvoorbeeld om te kijken of de cliënten die aangegeven hebben met stress-klachten te komen meer of minder baat bij de behandelingen gehad te hebben dan cliënten met langdurige ernstige vermoeidheid.
 
Je kunt pas echt harde conclusies trekken als het onderzoek gaat over 1000 cliënten of meer, die tenminste 2, maar bij voorkeur 3 vragenlijsten hebben ingevuld.
 
Met alle kennis en ervaring die Soffos de afgelopen tijd heeft opgedaan, zou het zeer interessant zijn om de vragenlijst aan te passen op basis van de verkregen inzichten en een nieuwe start te maken. Geïnteresseerd? Stuurt u dan een mail naar redactie@vngk.nl?