CAM en huisartsen, deel IV

19 augustus 2013

Door: Ingrid Dekker

Dit is het vierde en laatste artikel van de serie die dieper is ingegaan op de resultaten van het onderzoek getiteld: ‘Een breder palet’. In het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap, leergang Strategisch management voor de non-profit sector aan de Universiteit Utrecht, onderzocht ik de kennis van huisartsen over CAM-geneeswijzen, de betekenis die zij eraan geven en de invloed die dit heeft op de doorverwijzingen naar praktijken van artsen en therapeuten werkzaam in deze sector. Deze keer ligt de focus op imagoverbetering als strategieverandering.

Imago beschouwen als informatie-instrument? De natuurgeneeskundig therapeut moet in zijn/haar rol als manager van een CAM-praktijk veel meer dan nu het geval is de huisarts beschouwen als een klant, als toeleverancier van cliënten. Aangrijpingspunt voor de strategie van de CAM-praktijk dat kan leiden tot meer gerichte doorverwijzingen, is verbetering van het imago.

Lees het gehele artikel vanaf pagina 51 in het VNGK 5/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
– Grinten, J. van der (2010). Mind the gap. Amsterdam: Boom Lemma
– Normann, R. (2002). Service Management – Strategy and leadership in Service Business. Chicester: John Wiley and sons.