CAMbrella: een blik over de grenzen Europa in

13 februari 2013

Door: Fleur Kortekaas

Om te begrijpen wat de bijdrage van natuurlijke therapieën aan het Europese zorgstelsel kan zijn, nu, maar vooral in de toekomst, is het nodig de huidige positie van die natuurlijke zorg goed te inventariseren. Voor het eerst is op Europees niveau goed gekeken naar complementaire en alternatieve geneeskunde. Drie jaar lang heeft een consortium van samenwerkende kenniscentra in de natuurlijke zorg hard gewerkt om antwoord te geven op vragen over CAM in Europa.

Hoeveel Europeanen gebruiken complementaire en alternatieve geneeskunde en wat zijn hun beweegredenen? Voor welke klachten gebruiken Europese burgers complementaire therapieën? Hoeveel artsen en therapeuten leveren complementaire en alternatieve therapievormen? Hoe is de CAM-zorg nu wettelijk per land geregeld? Wat is er nodig om de kwaliteit van de CAM-zorg voor de patiënt te verbeteren? Dit baanbrekende project heet heel passend CAMbrella en verwijst naar de paraplu van het netwerk waaronder de verschillende instituten opereren.

Het gehele artikel is te lezen vanaf pagina 57 in het VNGK 2/13.

Wilt u het hele artikel als PDF ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50.

Bronvermelding:
1. Weidenhammer, W., et al., EU FP7 project ‘CAMbrella’ to build European research network for complementary and alternative medicine. Forschende Komplementärmedizin, 2011. 18(2): p. 69-76.
2. Falkenberg, T., et al., Towards a Pan-European Definition of Complementary and Alternative Medicine – a Realistic Ambition? Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine, 2012. 19(Suppl. 2): p. 6-8.
3. Wiesener, S., et al., Legal Status and Regulation of Complementary and Alternative Medicine in Europe. Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine, 2012. 19(Suppl. 2): p. 29-36.
4. Hök, J., et al., International Development of Traditional Medicine / Complementary and Alternative Medicine Research – What Can Europe Learn?
Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine,
2012. 19(Suppl. 2): p. 44-50.
5. Bodeker, G., et al., WHO Global Atlas of Traditional, Complementary and Alternative Medicine, 2005, WHO Kobe Centre.
6. Von Ammon, K., et al., Complementary and Alternative Medicine Provision in Europe – First Results Approaching Reality in an Unclear Field of Practices. Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine, 2012. 19(Suppl. 2): p. 37-43.
7. Nissen, N., et al., What Attitudes and Needs Do Citizens in Europe Have in Relation to Complementary and Alternative Medicine? Forschende Komplementärmedizin / Research in Complementary Medicine, 2012. 19(Suppl. 2): p. 9-17.
8. CAMbrella. European Policy Brief. 2012 [cited 2012 30 november 2012]